δωρεά ωαρίων / σπέρματος

fertility donation

δωρεά ωαρίων / σπέρματ

Μάθετε τα πάντα σχετικά
με τις Δότριες / Δότες της Serum

Οι δότες μας

Η κλινική Serum IVF διαθέτει ένα πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων μετά από μια προσεκτική επιλογή των δοτριών. Τα κριτήρια επιλογής της δότριας σας, όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά και το κοινωνικο-πολιτιστικό υπόβαθρο λαμβάνονται υπόψη και είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, σας δίνεται το ατομικό πρόγραμμα θεραπείας και το πρωτόκολλο φαρμακευτικής αγωγής και μπαίνετε στο πρόγραμμα δωρεάς μας.

Μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες σχετικά με χαρακτηριστικά όπως το χρώμα του δέρματος, των ματιών και των μαλλιών, το βάρος και το ύψος, το κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Δηλώνουμε περήφανα ότι έχουμε μεγάλο αριθμό δοτριών ηλικίας 18-30 ετών, με καταγωγή από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ουκρανία και άλλες χώρες. Συνήθως μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη δότρια για εσάς σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αναγνωρίζουμε ότι οι δότριες μας κάνουν ένα καταπληκτικό δώρο σε μία άλλη γυναίκα και ότι η δωρεά ωαρίων συνεπάγεται πολύ μεγάλη ευθύνη προς τη δότρια, το μωρό και την οικογένεια στην οποία θα γεννηθεί.  Ως εκ τούτου, προσφέρουμε στις δότριες μας την ίδια υψηλής ποιότητας προσωπική φροντίδα και προσοχή όπως και με τις ασθενείς μας. Προσπαθούμε να αποφεύγουμε υψηλές δόσεις φαρμάκων διέγερσης. Χορηγούμε ήπιες δόσεις για την απόκτηση ωαρίων καλής ποιότητας. Ταυτόχρονα, η λήπτρια συγχρονίζεται με τη δότρια για να γίνει η εμβρυομεταφορά ή καταψύχουμε τα έμβρυα και η λήπτρια επιστρέφει την κατάλληλη μέρα του κύκλου της.

Οι δότριες έρχονται στην κλινική μας μετά από σύσταση άλλων παλαιότερων δοτριών συνήθως. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία πρακτορείων για τη στρατολόγηση δοτριών και φυσικά το προτιμούμε καθώς έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε προσωπικά τις δότριες και να καταννοήσουμε ως ένα βαθμό τον χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής τους. Ο χαρακτήρας, η αξιοπιστία και η ειλικρίνεια της δότριας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της σχέσης μας μαζί της. Ποτέ δεν θέτουμε υπό πίεση τις δότριες να ξεκινήσουν, καθώς θέλουμε πάντα να νιώθουν απολύτως έτοιμες και πρόθυμες, ώστε να μην έχουν περισπασμούς ή ανησυχίες που μπορεί να επηρεάσουν τον κύκλο τους. Προτιμούμε δότριες που έχουν ήδη παιδιά, καθώς αυτό δίνει μια επιπλέον διαβεβαίωση για τη γονιμότητά και τη γενετική τους υγεία.

Πώς να γίνετε Δότης Σπέρματος

Μόλις αποφασίσετε να γίνετε δότης σπέρματος (οι υποψήφιοι δότες θα πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 35 ετών), επισκέπτεστε την κλινική μας για να δώσετε ένα δείγμα σπέρματος. Για να διασφαλίσετε ότι το δείγμα είναι κατάλληλο, πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα για 3 έως 5 ημέρες. Το εξειδικευμένο προσωπικό εξετάζει το δείγμα προκειμένου να έχει μια πρώτη εκτίμηση της ποιότητας του σπέρματός σας (αριθμός, κινητικότητα, ζωτικότητα, μορφολογία κ.λπ.). Αυτές οι παράμετροι πρέπει να είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο για να επιλεγείτε ως δότης και εάν αυτό διαπιστωθεί, θα πρέπει να επισκεφτείτε την κλινική μας για να δώσετε ένα δεύτερο δείγμα. Εάν το δεύτερο δείγμα έχει αποδεκτά χαρακτηριστικά όπως το πρώτο, θα σας ζητηθεί να δώσετε δείγμα αίματος την ίδια ημέρα για να προσδιορίσουμε την ομάδα αίματος σας και να κάνετε εξετάσεις για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και διάφορες γενετικές αναλύσεις που σε άλλη περίπτωση δε θα είχατε την ευκαιρία να ελέγξετε προς όφελος της γενικότερης κατάστασης της υγείας σας. Θα μιλήσετε επίσης με ένα μέλος του προσωπικού μας για να συζητήσετε ορισμένα θέματα, όπως τη διαδικασία της δωρεάς, τις νομικές πτυχές που αφορούν αυτήν τη διαδικασία και το λόγο που σας παρακινεί να γίνετε δότης. Επιπλέον, θα σας ζητηθεί να δώσετε πληροφορίες για τυχόν θέματα υγείας που μπορεί να έχετε αντιμετωπίσει εσείς και οι συγγενείς σας πρώτου βαθμού και φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να ζητήσετε οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, θα συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο για να παρέχετε στην κλινική πληροφορίες για τον εαυτό σας (π.χ. κατάσταση υγείας, χαρακτήρα, χόμπι κ.λπ.) καθώς και μια καταγραφή του ψυχολογικού σας προφίλ. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι παραπάνω διαδικασίες, θα πρέπει να υπογράψετε ένα έντυπο σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους όρους της δέσμευσης (σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία).  Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω στάδια, μπαίνετε στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος. Θα απαιτούνται δείγματα αίματος από την κλινική σε τακτική βάση προκειμένου να επαναλαμβάνονται οι εξετάσεις για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.

Πώς να γίνετε Δότρια Ωαρίων

Μόλις αποφασίσετε να γίνετε δότρια ωαρίων (οι υποψήφιες δότριες θα πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 30 ετών), επισκέπτεστε την κλινική μας για να κάνετε έναν υπέρηχο ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα είναι φυσιολογικά στις ωοθήκες (να αποκλείσουμε πιθανές κύστες, ενδομητριώματα κ.λπ.), και να μετρήσουμε τα ωοθηλάκια που υπάρχουν στις ωοθήκες. Προτιμάται να γίνεται ο υπέρηχος τις πρώτες πέντε ημέρες του κύκλου σας. Αυτές οι παράμετροι πρέπει να είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο για να επιλεγείτε ως δότρια και εάν αυτό διαπιστωθεί, θα πρέπει να επισκεφθείτε ξανά την κλινική μας για να δώσετε δείγμα αίματος προκειμένου να προσδιοριστεί η ομάδα αίματος σας και να κάνετε εξετάσεις για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και γενετικές αναλύσεις που σε άλλη περίπτωση δε θα είχατε την ευκαιρία να ελέγξετε προς όφελος της γενικότερης κατάστασης της υγείας σας. Θα γίνει επίσης μια συνέντευξη με ένα μέλος του προσωπικού μας για να συζητήσετε ορισμένα θέματα, όπως τη διαδικασία της δωρεάς, τις νομικές πτυχές που αφορούν αυτή τη διαδικασία και το λόγο που σας παρακινεί να γίνετε δότρια. Επιπλέον, θα σας ζητηθεί να δώσετε πληροφορίες για τυχόν θέματα υγείας που μπορεί να έχετε αντιμετωπίσει εσείς και οι συγγενείς σας πρώτου βαθμού και φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να ζητήσετε οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, θα συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να παρέχετε στην κλινική πληροφορίες για τον εαυτό σας (π.χ. κατάσταση υγείας, χαρακτήρα, χόμπι κ.λπ.) καθώς και μια καταγραφή του ψυχολογικού σας προφίλ. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι παραπάνω διαδικασίες, θα πρέπει να υπογράψετε ένα έντυπο σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους όρους της δέσμευσης (σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία).  Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω στάδια, μπαίνετε στο πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων. Θα απαιτούνται δείγματα αίματος από την κλινική σε τακτική βάση προκειμένου να επαναλαμβάνονται οι εξετάσεις για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, υπέρηχοι και λήψη φαρμάκων κατά τη διέγερση των ωοθηκών.

Όσον αφορά τη δωρεά ωαρίων, την απόλυτη πράξη αλτρουισμού και ανιδιοτέλειας για μια γυναίκα, η κλινική μας προσφέρει σε όλες τις δότριες ωαρίων έναν δωρεάν κύκλο κατάψυξης ωαρίων μετά από 3 κύκλους δωρεάς ωαρίων, προκειμένου να διατηρήσουν και τη δική τους γονιμότητα.

*Με βάση την πρόσφατα επικαιροποιημένη ελληνική νομοθεσία (07/2022), όλοι οι δότες σπέρματος/ωαρίων έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να είναι ανώνυμοι, επώνυμοι ή η ταυτότητά τους να αποκαλύπτεται μόλις το παιδί γίνει 18 ετών εάν εκείνο το επιθυμεί. Και στις τρεις επιλογές, οι δότες/ δότριες δεν έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την ταυτότητα του παραλήπτη ή του παιδιού.